Vaste

‌Tukena kiinteistötaloudellisessa ‌päätöksenteossa

Johdanto

Taloudellisesti kannattavien kiinteistöhankkeiden toteuttamisen perustuu luotettavaan tietoon, talouteen vaikuttavien tekijöiden hahmottamiseen ja niiden pohjalta tehtävään analyyttiseen päätöksentekoon.

‌‌‌Autamme projektien talouden suunnittelussa ja arvioinnissa tarjoamalla nykyaikaisia ratkaisuja tiedon hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tueksi mahdollistamaan hankkeiden menestyksekäs toteutus.

...

Palvelut

Tieto

Tiedon hallinnan ja keräämisen ratkaisut. Ratkaisut kiinteistötiedon hallinnointiin ja tiedon keräämiseen päätöksenteon tueksi.

Mallinnus

Olemassa olevien kiinteistöjen ja kehityshankkeiden talouden mallinnus huomioiden talouden toimintaperiaatteet, muuttujat ja vakiot. Kiinteistöjen arvonmääritys ja arvoon eniten vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen sekä kassavirta-analyysit ja taloudelliset simuloinnit.

Päätöksenteko

Luotettavan tiedon ja analyysin lisäksi päätökset perustuvat strategisille valinnoille. Autamme strategisessa päätöksenteossa tarjoamalla ratkaisuja yhteisen suunnan määrittämiseen fasilitoinnin avulla.

Artikkeleita

Tuoreimmat kirjoitukseni ajankohtaisista aiheista. Lisää artikkeleita

Millainen vaikutus hotellien ylitarjonnalla on rakentamiseen Helsingissä?

By Riku in Hotellit

Vuosi 2023 oli poikkeuksellinen vuosi hotellirakentamiselle Helsingissä. Ennen pandemiaa käyntiin laitettuja hankkeita valmistui, muttei yhdenkään uuden hotellin rakentaminen käynnistynyt, kun matkailuala sopeutui edelleen vuoden 2020 alussa tapahtuneeseen matkailijamäärien romahdukseen.

Lue artikkeli

Minne nousevat seuraavat uudet hotellit Helsingissä?

By Riku in Tieto

Helsingin hotellihankkeet ovat olleet näkyvästi esillä mediassa korona-aikana. Aihe kiinnostaa ihmisiä ulkomaisten matkailijoiden määrien vähennyttyä sekä hotellien määrän lisääntymisen muuttaessa kaupunkiympäristöä.

Lue artikkeli